V prohlášení Pacific Western Bank dále uvedla, že si stále udržuje solidní likviditu -