Představení Danny Smiřický ve vinohradském divadle v Praze. -