Řada vysoce postavených ukrajinských činitelů končí na svých pozicích. -
Řada vysoce postavených ukrajinských činitelů končí na svých pozicích. -