Slezský památník cti byl zasvěcen sto sedmdesáti tisícům Slezanů, kteří padli za první světové války, a 23 obětem z řad hnutí, tedy těm soudruhům, kteří položili život za Hitlera ještě v době, kdy šlo hlavně o rvačky a pouliční kravály. -
Hrad mrtvých ve Waldenburgu byl hotov v roce 1938, zajisté u toho byly ohňové pochody a šiky srovnané v řadě, sborové přísahy a nadšené výrazy, to vše se odehrávalo na louce, jež tam od té doby zbyla, i když už je v dost jiném stavu než tehdy -