Renáta Kellnerová s rodinou nově vlastní celou investiční skupinu PPF. -