Petr Pavel a Danuše Nerudová při nedělní televizní debatě. -
Prezidentské volby. -
Volební model Medianu vznikl dotazováním 1024 respondentů ve věku 18 a více let ve dnech 5.až 9. ledna 2023. -