Délka dožití má k rovnosti mezi muži a ženami stále daleko. -
Délka dožití má k rovnosti mezi muži a ženami stále daleko. -