Vidět Židy, jak zabíjejí jiné, a zvláště pokud je zabíjejí „nespravedlivě“, je vždy znepokojující. Kdo ale jen trochu zná židovskou historii a židovskou tradici, ví, že nejstrašnější je tenhle pohled pro Židy samotné, píše Jiří Peňás. -