Potkan obecný, který žije ve městech, a bývá zaměňován za krysu. -