Sedmnáctiletému Oldřichu Příklenkovi není okolní svět lhostejný, zajímá se o politiku, společenské problémy i budoucnost planety. -
Umíme se pohybovat po síti, protože tam už jsme vyrůstali. Nebereme mobil jako závislost, ale jako každodennost, říká o své generaci Oldřich Příklenk. -