Na sídle PPF v pražských Dejvicích vlaje černý prapor. -