Ministerstvo zdravotnictví opět usilovalo o zavedení roušek ve výuce. -