Ministerstvo zdravotnictví i jeho odborníci průkaznost protilátek i nadále rozporují. -