Cedule na ghanských plážích nabádající lidi, aby na místě nekáleli. -
běžný obraázek na mnoha afrických plážích, které slouží jako veřejné toalety -