Přichází éra opakujících se šoků v dodávkách zboží, dosud hladkých, v globálních obchodních řetězcích, říká Nouriel Roubini. -
"Přichází éra velké finanční nestability. Přichází doba vysoké inflace, což bude mít velký vliv na majetek lidí. Přichází také éra opakujících se šoků v dodávkách zboží, do té doby hladkých, v globálních obchodních řetězcích. To dohromady povede nejen k éře velké inflace, ale i k éře stagflace," říká Nouriel Roubini. -