Někdy v roce 2006 prý Angela Merkelová řekla: Větrná energie je čistě dotační záležitost, až vám jednou zavřeme kohoutek, všichni zkrachujete. -
Bývalý zemský ministr pro životní prostředí v Hamburku Fritz Vahrenholt. -