Zámek Lobkovice není úplně zpustlý, ale že by tam někdo mohl bydlet, lze těžko předpokládat. Těžko si představit, jak to asi mohlo vypadat za života Palackého, určitě útulněji než dnes. -
Josef Kubias se postavil jako před publikem a zarecitoval svou báseň: „To sám veliký František Palacký byl, / který zde na zámku osm let / dějiny národa psal a žil.“ -