Nízký průtok evropských řek komplikuje i dopravu surovin, především uhlí. -
Aktuální situace na Rýně. -