Koleje Hvězda Univerzity Karlovy v Praze. -
Vláda opraví své nařízení o vysokoškolských kolejích. -