Návraty z Itálie ukazují, že požadavky na testy a respirátory jsou neadekvátní míře rizika. -