Devítiměsíční doba platnosti zohledňuje pokyny Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. -