Lékaři budou mít povinnost zaznamenávat údaje dvěma způsoby -