Velkým obhájcem umění a jeho zásadní role pro jednotlivce i pro společenství, ve kterém takový jednotlivec žije (obvykle se mu říkalo národ), byl filozof Roger Scruton (1944–2020). -