Výřez z původního předvolebního plakátu Pirátů s protikorupční rétorikou, který později strana stáhla. -
Původní předvolební plakát s protikorupční rétorikou, který později strana stáhla. -