Nová Jeruzalémská nekropole ještě v době jejího budování -