Uniklé fotografie tanků T-72 čekajících na transport na Ukrajinu. -
Podle Institutu světové ekonomie Česko pomáhá stejnou měrou jako sedmkrát větší Francie. -