Japonec Iwamoto jako první nevidomý člověk přeplul Tichý oceán -