Kontrola na hranicích se Slovenskem. -
Demonstrace na hranici u obce Brumov-Bylnice na Zlínsku. -