Podle hlavní maďarské lékařky by v zájmu dosažení silnější reakce imunitního systému měli lidé při třetí dávce dostat jiný druh očkovacího přípravku, než kterým se nechali očkovat při prvních dvou dávkách. -