A klenot zasazený do té krajiny je právě zámek Ambras -
Skrz pravé oko projelo chlapovi do hlavy kulaté prkno, které se na druhé straně lebky probilo ven -
Celá rodina Gonzalesů trpěla vzácnou kožní nemocí, hypertrichózou -
Také jméno Ambras má nejspíš původ v latině a je odvozeno od slova ad umbras -
Sídlila tu i vévodkyně Markéta Maultasch čili Pyskatá, jež vešla do literních dějin díky bestselleru Liona Feuchtwangera Ošklivá vévodkyně -
Ve čtyřech patrech starého zámku lze hledět do nejslavnějších portrétů onoho houževnatého rodu -
Kdo zná zámek Březnici a tuhle historii, možná trochu cítí spojitost s Ambrasem, když s tam ocitne. Ambraské nádvoří -
Jsou tu kosti lidského obra. Jmenoval se Bartolmä Bon a měřil 2,6 metru -
A obrazy kočičí rodiny, muže s napíchnutou hlavou a obraz největšího prasete světa -
Postavil je vedle sebe jako houfec rytířů nebo do regálů -