Josef Sudek, Pohled na Dům U Kamenného beránka vlevo a Staroměstskou radnici poškozenou během Pražského povstání v pozadí, 1945, digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Ústav dějin umění AV ČR, Fototéka, inv. č. S12531N Josef Sudek, View of the House at the Stone Lamb (left) and Old Town Hall (in rear) damaged during the Prague Uprising, 1945, digitally converted negative, 13 × 18 cm, Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, Photo Archive, inv. no. S12531N -
Josef Sudek, Pohled z podesty Národního muzea směrem na Václavské náměstí a dům čp. 812/II zbořený v průběhu Pražského povstání, 1945, digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Ústav dějin umění AV ČR, Fototéka, inv. č. S12546N Josef Sudek, Wenceslas Square and building no. 812/II destroyed during the Prague Uprising; view from the stairs of the National Museum, 1945, digitally converted negative, 13 × 18 cm, Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, Photo Archive, inv. no. S12546N -
Josef Sudek, Sousoší alegorie Útisku ze Suchardova pomníku Františka Palackého ve skladišti kovů na Maninách, 1945, digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Ústav dějin umění AV ČR, Fototéka, inv. č. S12469N Josef Sudek, Allegory of Oppression from Sucharda’s monument to František Palacký at the Maniny metals scrapyard, 1945, digitally converted negative, 13 × 18 cm, Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, Photo Archive, inv. no. S12469N -
Josef Sudek, Rajský dvůr kláštera v Emauzích, 1945, digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, Ústav dějin umění AV ČR, Fototéka, inv. č. S12326N Josef Sudek, The cloister garden at Emmaus Monastery, 1945, digitally converted negative, 18 × 13 cm, Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, Photo Archive, inv. no. S12326N -