Že Adama Vojtěcha neoslovuje lékařská etika, u nelékaře nepřekvapuje. -