"Nedá se bohužel říci, že by obyvatelstvo chodilo v krojích, ale přece jen se obléká jaksi spořádaněji a s ohledem na své okolí." -