Václav Klaus. -
Vývoj HDP na osobu vyjádřeného v paritě kupní síly vzhledem k průměru zemí EU (EU = 100) v zemích bývalého východního bloku -