Pařížská mírová konference, kde se vyjednávalo o reparacích, ne však Německých. -