„Projektový management je třeba chápat jako užitečný nástroj prevence, předvídá, aby žádné vady a komplikace nevznikaly, tedy umožňuje včas odhalit rizika a věnovat energii do hledání řešení.“ -
Nákupní centrum Ave Plaza, Charkov,Ukrajina: Projektový management, jež propojil dva rozdílné světy -