Galerie: Fatální mlýn Zdenky Braunerové

Mlýn, kam se Zdenka Braunerová (1858–1934) stále vracela a kde nalezla své útočiště, slouží Středočeskému muzeu v Roztokách. V roce 2005 tam obnovili ateliér: pro veřejnost bývá otevřený od dubna. -
Poté, co se v roce 1851 otevřela Severní státní dráha z Prahy do Drážďan, se Roztoky staly ideálním výletním místem pro Pražany – a pro bohatší buržoazii destinací pro jejich letní sídla. Okrouhlý objekt je roztocká tvrz, původně vodní. -