Arenberger počítá s přeočkováním proti koronaviru -