Proti demonstrujícím musela zasahovat i policie. -