Berte si příklad z Estonska, odtamtud zisky neodtékají, říká Lars Christensen. Na snímku sídlo Dánské banky v Tallinu. -