Cyklisté mezi auty na pražském nábřeží. -
Vyhrazený pruh pro cyklisty, kterých je v pražských ulicích přes 60 kilometrů a rostou nové. -
Cyklopruhy vznikají v hlavním městě i na nejrušnějších komunikacích. -
Předseda uskupení Praha sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský je známým propagátorem městské cyklistiky. -