V Česku je zatím ve věkové skupině do patnácti let plně naočkováno přes 100 tisíc dětí, což je zhruba 23 % z této věkové skupiny. -