Ucpané silnice v zasažených jihomoravských obcích. -
Škody způsobené bouřemi a tornádem na jihu Moravy. -