Vrcholem oslav 130. výročí provozu elektrických tramvají v Praze, potažmo v českých zemích byla nedělní jízda slavnostního průvodu 13 historických, muzejních i současných tramvají. -
Vrcholem oslav 130. výročí provozu elektrických tramvají v Praze, potažmo v českých zemích byla nedělní jízda slavnostního průvodu 13 historických, muzejních i současných tramvají. -
Vrcholem oslav 130. výročí provozu elektrických tramvají v Praze, potažmo v českých zemích byla nedělní jízda slavnostního průvodu 13 historických, muzejních i současných tramvají. -
V Praze proběhly oslavy 130. výročí zahájení provozu první elektrické tramvaje. -
V Praze proběhly oslavy 130. výročí zahájení provozu první elektrické tramvaje. -
Vrcholem oslav 130. výročí provozu elektrických tramvají v Praze, potažmo v českých zemích byla nedělní jízda slavnostního průvodu 13 historických, muzejních i současných tramvají. -
Vrcholem oslav 130. výročí provozu elektrických tramvají v Praze, potažmo v českých zemích byla nedělní jízda slavnostního průvodu 13 historických, muzejních i současných tramvají. -
Vrcholem oslav 130. výročí provozu elektrických tramvají v Praze, potažmo v českých zemích byla nedělní jízda slavnostního průvodu 13 historických, muzejních i současných tramvají. -
V Praze proběhly oslavy 130. výročí zahájení provozu první elektrické tramvaje. -