Frans Timmermans debatoval o klimatických plánech v Ostravě. -