Ze současných 150 nemocnic v ČR může být třetina převedena na péči pro dlouhodobě nemocné. -
Nemocnice v Podhájí v Rumburku. -