Uhelná elektrárna Oekoven v Severním Porýní-Vestfálsku. -