Policejní kontrola na česko - slovenské hranici. -