Studenti, kteří budou od nového školního, respektive akademického roku bydlet na kolejích či internátech, se budou muset jednou týdne testovat. Jinak nebudou do ubytovacích zařízení vpuštěni. -
Pražská kolej Volha. -
Jeden z pokojů pražské koleje Kajetánka Univerzity Karlovy. -