Na návrší nad Ohří bylo původně přemyslovské strážní hradiště a někdy za Přemysla Otakara II., na začátku druhé půle 13. století, bylo založeno královské město Kadaň s velkým obdélníkovým náměstím. -
Nutno říci, že kraby a bílá špičatost kadaňské věže nejsou jedinou zvláštností tohoto krásného města. -